Van­han kuvan ker­to­maa: Tuk­ke­ja Pate­nie­men sahalle

Höyryhinaaja OULU 13 hinaamassa tukkilauttaa Pateniemen sahalle. Kuva: Eero Antikaisen kokoelmatHöyryhinaaja OULU 13 hinaamassa tukkilauttaa Pateniemen sahalle. Kuva: Eero Antikaisen kokoelmat

Hinaa­ja OULU 13 raken­net­tiin Englan­nis­sa vuon­na 1946 Ric­hard Duns­ton Ltd:n tela­kal­la Hess­les­sä. Näi­tä hinaa­jia val­mis­tet­tiin 182 kap­pa­let­ta sota­toi­mien tar­pee­seen. Nume­ro 13 jätet­tiin raken­ta­mat­ta. Hinaa­jat koot­tiin loh­kois­ta, jot­ka nime­no­maan nai­set hit­sa­si­vat kokoon ja hyviä paat­te­ja niis­tä syn­tyi­kin. Sodan jäl­keen nii­tä myy­tiin yli­jää­mä­va­ras­tois­ta. Kysees­sä ole­va hinaa­ja sai nimen TID 175. Suo­men kan­san­huol­to­mi­nis­te­riö osti vuon­na 1946 ja 1947… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus