Teks­ta­rit

Opet­ta­jien perus­työ eli opet­ta­mi­nen ansait­see kun­nian­pa­lau­tuk­sen. Mat­ti Ruto­nen kir­joit­ti aivan oikein, että höt­tei­ly­hank­keet ja epä­mää­räi­set kehit­tä­mis­pro­jek­tit on pis­tet­tä­vä jäi­hin. Ope­tuk­sen ulko­puo­lis­ta työ­tä ei saa lisätä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus