Kes­kus­te­lem­me: Puhum­me­ko samaa kieltä?

Ame­rik­ka­lai­nen kie­len­tut­ki­ja Debo­rah Tan­nen on teh­nyt ver­tai­le­vaa tut­ki­mus­ta mies­ten ja nais­ten puheil­mai­sus­ta. Nais­ten puheil­mai­sua Tan­nen nimit­tää tun­ne­pu­heek­si. Mies­ten kes­kus­te­lua hän nimit­tää asia­pu­heek­si. ”Useim­mil­le nai­sil­le kie­li on kei­no luo­da yhteyk­siä ja hoi­taa suh­tei­ta”, tut­ki­ja selit­tää. ”Nai­set aset­ta­vat pää­pai­non saman­lais­ten koke­mus­ten ilmai­se­mi­seen ja yhteen­so­vit­ta­mi­seen”. Enpä voi väit­tää vas­taan. Eikö ole­kin niin, että meil­le nai­sil­le syn­tyy miel­leyh­ty­mä joskus… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus