Iin sääs­töis­tä

Iis­sä käy­dään kes­kus­te­lua kun­nan sääs­töis­tä kovaa tah­tia. Kum­mas­tut­taa tuo kokoo­muk­sen kan­ta pal­ve­lu­ver­kos­toon ja hen­ki­lös­tön vähen­tä­mi­seen. Kokoo­mus on sitä miel­tä, että pal­ve­lu­ja tar­jo­taan vain siel­lä, mis­sä on nii­tä tar­vit­se­via. Siel­lä, mis­sä riit­tää käyttäjiä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus