Iijoen nimes­tä

Pro­fes­so­ri Jou­ko Vah­to­la on tun­nus­tet­tu nimis­tön­tut­ki­ja. Täy­sin maal­lik­ko­na roh­ke­nen esit­tää joi­ta­kin kriit­ti­siä näkö­koh­tia hänen näke­myk­siin­sä Iin (Iijoen) nimen syn­nys­tä (Ran­ta­poh­ja 30.5.2024).

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus