Huos­taa­no­tois­ta

Meil­lä on noin 18 000 las­ta huos­taa­no­tet­tu­na kodin ulko­puo­lel­la. Kukaan ei kui­ten­kaan ole tut­ki­nut mikä on näi­den las­ten per­hei­den tilan­ne nyt. Monen per­heen tilan­ne on muut­tu­nut huos­taan­o­ton jäl­keen, mut­ta sitä ei mikään taho tun­nu halua­van selvittää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus