Yli­kii­min­ki

Ala­vuo­ton rau­has­sa syn­tyy erä­kir­jo­ja

Yli­kii­min­ki­läi­nen Kari Kova­lai­nen kir­joit­taa luon­nos­ta per­soo­nal­li­sel­la otteel­la Teea Tun­tu­ri Yli­kii­min­ki Yli­kii­min­ki­läi­nen Kari Kova­lai­nen kir­joit­taa luon­nos­ta per­soo­nal­li­sel­la otteel­la. Oulu­lais­syn­tyi­nen Kova­lai­nen muut­ti.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ala­vuo­tol­le Lea­de­ril­ta rahaa

Teea Tun­tu­ri Yli­kii­min­ki Ala­vuo­ton kyläyh­dis­tys sai Oulun seu­dun Lea­de­ril­ta 9 468 euron rahoi­tuk­sen yhteis­ten aluei­den kun­nos­sa­pi­toon ja paran­nus­töi­hin. Hank­keen koko­nais­kus­tan­nuk­set.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uusi lupa­ha­ke­mus Vii­ni­vaa­ran vesien käy­tös­tä jäte­tään maa­lis­kuus­sa

Tut­kin­ta­pyyn­tö polii­sil­le luvat­to­man säh­kö­ka­las­tuk­sen epäi­lys­tä Vii­ni­vaa­ran alu­eel­la Teea Tun­tu­ri Yli­kii­min­ki Oulun kau­pun­gin suun­ni­tel­ma Vii­ni­vaa­ran vesis­tä Oulun vara­ve­si­jär­jes­tel­mä­nä on kuo­hut­ta­nut  ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Perin­tei­nen las­kiais­rie­ha kou­lun mäes­sä

Yli­kii­min­gis­sä jär­jes­tet­tiin las­kiais­tiis­tai­na LC Yli­kii­min­gin ja Oulun 4H-yhdis­­tyk­­sen perin­tei­nen las­kiais­rie­han kou­lun mäes­sä. LC:n tel­tal­la oli läm­min­tä mehua tar­jol­la, myyn­nis­sä mak­ka­raa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nuo­rit­tal­la aitoa poroa­jo­jen tun­nel­maa

Pir­jo Holap­pa Yli­kii­min­ki Nuo­rit­tan Saa­ri­suol­la vii­let­ti hel­mi­kuun puo­li­vä­lin poroa­jois­sa 114 poroa eri puo­lil­ta laa­jaa poron­hoi­toa­luet­ta. Sää suo­si reip­paas­ti yli 800.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­kii­min­gin apteek­ki muka­na uudes­sa kokei­lus­sa

Teea Tun­tu­ri Yli­kii­min­ki Vii­me vii­kol­la Yli­kii­min­gin aptee­kis­ta avau­tui etä­lää­kä­riyh­teys oulu­lai­seen lää­kä­ria­se­ma Perus­Ter­vey­teen. – Ajan­va­raus tapah­tuu tääl­tä mei­dän aptee­kin kaut­ta. Voim­me.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus