Yli­kii­min­ki

Vii­ni­vaa­ran vede­no­tol­le ei tule myön­tää lupaa

Teea Tun­tu­ri Yli­kii­min­ki Var­­si­­nais-Suo­­men ELY-kes­­kus tote­aa poh­ja­ve­den­ot­to­hank­keen hei­ken­tä­vän mer­kit­tä­väs­ti luon­toar­vo­ja. ELY-kes­­kus tote­aa ympä­ris­tö­mi­nis­te­riöl­le anta­mas­saan Vii­­ni­­vaa­­ra-lausun­­nos­­sa, että han­ke Vii­ni­vaa­ras­sa vai­kut­tai­si mer­kit­tä­väs­ti.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hupai­sat Terwas­hiih­dot Pyl­kö­na­hol­la

Pir­jo Holap­pa Yli­kii­min­ki Yli­kii­min­gin Pyl­kö­na­hol­la hiih­det­tiin kuk­ka­me­kois­sa ja rip­pi­pu­vuis­sa Terwas­hiih­to­jen mer­keis­sä osa­na Ter­­vas­­Tii­­ma-vii­­kon ohjel­maa. Yli­kii­min­gin Koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mään tapah­tu­maan osal­lis­tui lähes.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ter­vas­Tii­ma-perin­ne­viik­ko jat­kuu

Pir­jo Holap­pa Yli­kii­min­gin Ter­­vas­­Tii­­ma-perin­­ne­­vii­­kon ter­va­hau­dan syty­ty­sil­ta sai tänä vuon­na eri­koi­sen kään­teen, kun ter­va­hau­taa ei voi­tu­kaan sytyt­tää ran­kan ukkos­kuu­ron tuo­man mär­kyy­den.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Muka­va toi­min­ta­päi­vä ennen kesä­lo­maa

Pir­jo Holap­pa Yli­kii­min­gin kou­lu ja Yli­kii­min­gin koti-kou­­lu­­toi­­mi­­kun­­ta jär­jes­ti­vät yhteis­työs­sä jo perin­tei­sek­si muo­dos­tu­neen toi­min­ta­päi­vän vii­me vii­kol­la. Yli­kii­min­gin kes­kus­tas­sa Mart­­ti­­la-Tor­­nion piha­maal­la oli.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pii­lo­met­sä­läi­set Kor­kea­saa­res­sa

Teea Tun­tu­ri Yli­kii­min­gin Reki-Vesa­­las­­sa toi­mii pie­ni yksi­tyi­nen luon­to­päi­vä­ko­ti Pii­lo­met­sä, jos­sa ele­tään mum­mo­la­mais­ta elä­mää lähi­ruo­ki­neen kaik­ki­neen. Eri­tyis­laa­tuis­ta päi­vä­ko­din toi­min­nas­ta tekee se,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


ELY-kes­kus tutus­tui Vii­ni­vaa­ran Natu­ra-aluei­siin

Teea Tun­tu­ri Ylikiiminki/Pudasjärvi Ympä­ris­tö­mi­nis­te­riö on pyy­tä­nyt Var­­si­­nais-Suo­­men ELY-kes­­kuk­­sel­­ta lausun­non Oulun Veden vara­ve­si­suun­ni­tel­mien vai­ku­tus­ten arvioin­nis­ta Kii­min­ki­joen ja Olvas­suon Natu­­ra-alueil­­la. Oulun Vesi.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus