Ajankohtaista

Satees­sa­kin jou­lua ilmassa

Hau­ki­pu­taan jou­lu­na­vauk­ses­sa saat­toi tors­­tai-ilta­­na ais­tia jou­lui­sia tun­nel­mia tih­kusa­tees­ta ja kyl­mäs­tä tuu­les­ta huo­li­mat­ta. Jou­lu­puk­ki ja jou­lu­muo­ri oli­vat odo­te­tuim­mat vie­raat Hau­ki­pu­taan yrittäjäyhdistyksen…

Lue lisää

Ensim­mäi­nen asu­ka­sil­ta Jäälissä

Jää­lis­sä jär­jes­te­tään Lai­va­kan­kaan kou­lul­la tiis­tai­na 20.11. kel­lo 18 ensim­mäi­nen asu­ka­sil­ta. Kai­kil­le jää­li­läi­sil­le suun­na­tus­sa tilai­suu­des­sa käsi­tel­lään erit­täin laa­jas­ti kaik­kia alu­een asioita.…

Lue lisää

Rämee­seen pais­taa jos­kus myös aurinko

Duo Räme­ma­ja­vat on Pet­te­ri Nik­ki­sen ja Jaak­ko Kor­ven kokoon­pa­no, joka aloit­ti musii­kil­li­sen uran­sa puo­len­kym­men­tä vuot­ta sit­ten kovas­ti­kin epä­vi­ral­li­se­na kuvio­na. Parivaljakolla…


Kur­kis­tus tie­teen ihmeel­li­seen maailmaan

Mik­si meil­lä suo­ma­lai­sil­la on oman­lai­nen “tau­ti­kom­bo” eli kan­san­sai­rauk­sia, mitä muu­al­la maa­il­mas­sa esiin­tyy huo­mat­ta­vas­ti vähem­män? Mitä DNA-näyt­­teis­­sä ilme­ne­vät geneet­ti­set vari­aa­tiot eli…