Ajan­koh­tais­ta
Osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti ete­nee

Oulus­sa kokeil­laan tämän syk­syn aika­na osal­lis­tu­vaa bud­je­toin­tia. Oulun kau­pun­gin kun­ta­lais­vai­kut­ta­mi­nen ja yhtei­sö­toi­min­ta etsii ehdo­tuk­sia Oulun ja oulu­lais­ten tur­val­li­suu­den ja tasa-arvon…


Kou­lun­käyn­ti vaa­tii moti­vaa­tio­ta

Kou­lus­sa monil­la ei vält­tä­mät­tä ole moti­vaa­tio­ta kokei­siin, läk­syi­hin tai isoi­hin kou­lu­pro­jek­tei­hin. Suu­rel­la osal­la oppi­lais­ta on aikaa vie­viä har­ras­tuk­sia, joi­den ohel­la…