Kiiminki

Jää­lin van­hat kylä­kau­pat jää­mäs­sä Kuusa­mon­tien kehi­tyk­sen jalkoihin

Kuusa­mon­tien (vt 20) neli­kais­tais­ta­mi­sen kehit­tä­mis­suun­ni­tel­ma Kor­ven­ky­län ja Kii­min­gin välil­lä on näh­tä­vil­lä mie­li­pi­tei­den kuu­le­mis­ta var­ten kuu­kau­den ajan. Suun­ni­tel­ma on laa­dit­tu kaksivaiheisena.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ala­ky­läs­sä oppi­laat syk­syl­lä lii­kun­ta­sa­liin – Kou­lu­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­tä kos­ke­va han­ke­sel­vi­tys­työ alkaa syksyllä

Ala­ky­län kou­lul­ta Kii­min­gis­sä tuhou­tui vii­me kes­ki­viik­ko­na van­hin, noin sata­vuo­tias kou­lu­ra­ken­nus, joka toi­mi luok­ka­ti­loi­na kol­mel­le eri luok­­ka-asteel­­le ja yhteen­sä noin sadalle.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Puu­hun telttailemaan

Olet­ko aina aja­tel­lut, että oli­si­pa kiva läh­teä ret­kei­le­mään riip­pu­ma­ton kans­sa, mut­ta et ole sääs­ki­vaa­ran vuok­si uskal­ta­nut ryh­tyä tuu­mas­ta toi­meen? Onko…
Oulun Vesi sanee­ra­si ja raken­si Ran­ta­poh­jan alueella

Oulun Vesi on uusi­nut vii­me vuo­den ja tämän vuo­den alku­puo­lis­kon aika­na Kii­min­gin Ter­va­jär­ven veden­kä­sit­te­ly­lai­tok­sen, Yli-Iin jäte­ve­den­puh­dis­ta­mon ja Yli-Iin kir­kon­ky­län alavesisäiliön.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus