Yleisö

Kes­kus­te­lem­me: Lap­sen elin­ta­vat remont­tiin koko per­heen voimin

Las­ten yli­pai­no ja liha­vuus on yleis­ty­nyt vii­me vuo­si­kym­me­nien aika­na kou­lui­käis­ten las­ten kes­kuu­des­sa. Useis­sa tut­ki­muk­sis­sa ja ter­vey­den­huol­toa­lan ammat­ti­lais­ten kom­men­teis­sa nousee tärkeimmäksi.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit

Tai­taa Oulun­kaa­ri halu­ta Kui­va­nie­men elä­ke­läi­sis­tä eroon, kun lait­toi Kui­va­nie­men tk:n kiin­ni näin koro­na aika­na. Vaa­ku­na Nyt koro­na­pan­de­mian takia kaik­ki huvitilaisuudet/kokoontumiset.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Ollin­kor­pe­aa Pohjois-Iissä!

Vapaa­eh­tois­työ on myös jos­kus ”itsen­sä uhraa­mis­ta” niin hyvien kuin huo­no­jen­kin asioi­den puo­les­ta. Ne saa­vat toi­mi­maan ja sitou­tu­maan.  Vaa­tii uskal­lus­ta toimia.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit 3.5.

Nyt kun on saa­tu Jää­lis­tä Hönt­tä­mä­leen kun­toi­lu­reit­ti, niin ohjeis­ta­kaa­pa mopo­poi­kien ja ‑tyt­tö­jen van­hem­mat lap­sian­ne, ettei tuo kun­to­pol­ku ole tar­koi­tet­tu mopoiluun.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus