Keskustelemme

Kesä­asuk­kaan mietteitä

Tätä koro­na­ke­vät­tä elet­täes­sä tuli mie­leen asia, joka sai ensim­mäi­sen ker­ran kir­joit­ta­maan Ran­ta­poh­jaan. Kau­pun­gis­sa asioim­me tur­val­li­ses­ti liik­kees­sä, mis­sä työn­te­ki­jät ovat nuoria.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisääKui­va­lan­pe­rän maanläjitysalueesta

Olen maa­mie­he­nä ihme­tel­lyt aluet­ta läji­tys­paik­ka­na, kos­ka se oli hyvä­kas­vuis­ta met­sä­ta­lous­maa­ta. Puo­let oli kol­man­nen har­ven­nuk­sen jäl­jil­tä ja kas­vu­vauh­ti hyvä. Toi­seen puoleen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus