Ii

Per­ho­sia vat­sas­sa Perun slum­mei­hin

Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo Ii Iin Oja­ky­län kou­lun opet­ta­jal­la Suvi Palo­saa­rel­la on per­ho­sia vat­sas­saan, sil­lä hän läh­tee huo­men­na Peruun tapaa­maan Liman slum­mis­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

”Ihmi­sen kokoi­nen yksik­kö”

Ran­ta­poh­ja Ii Iin kun­ta teki maa­lis­kuus­sa ensim­mäis­tä ker­taa kun­ta­lais­ba­ro­met­rin, jos­sa asuk­kai­ta pyy­det­tiin arvot­ta­maan kun­nan jär­jes­tä­miä pal­ve­lui­ta sekä anta­maan mie­li­pi­teen­sä tule­vai­suu­den.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin ala­kou­lu­lai­set hiih­ti­vät kil­paa

Ran­ta­poh­ja Ii Iin ala­kou­lu­lais­ten maas­to­hiih­to­ki­sat pidet­tiin 16.3.2017. Kisaoh­jel­maan kuu­lui luok­­ka-asteit­­tain jär­jes­te­tyt hen­ki­lö­koh­tai­set kisat tyt­tö­jen ja poi­kien sar­jas­sa sekä tyt­tö­jen ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kar­hun sil­ta- ja tie­han­ke puhut­taa Iis­sä

Pek­ka Kevä­jär­vi Tei­jo Kemp­pai­nen Ii Kar­hun saa­ren sil­­ta- ja tie­han­ke Iis­sä herät­tää kes­kus­te­lua. Iiläi­nen vara­tuo­ma­ri Tei­jo Ojut­kan­gas ker­too saa­neen­sa isol­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kar­hun sil­ta­han­ke sai vas­tus­ta­jia

Pek­ka Kevä­jär­vi Ii Iin Kar­hun sil­ta­han­ke ei ete­ne ilman vas­tus­tus­ta. Iiläi­nen vara­tuo­ma­ri Tei­jo Ojut­kan­gas ker­too saa­neen­sa isol­ta jou­kol­ta alu­een mök­ki­läi­siä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Röy­tän lai­tu­ri­re­mont­ti meneil­lään

Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo Ii Iin Röy­tän van­ha beto­ni­lai­tu­ri on puret­tu täl­lä vii­kol­la räjäyt­tä­mäl­lä. Röyt­tään on jää­dy­tet­ty tal­ven aikaan kuor­­ma-auto­­ja kes­tä­vä jää­tie,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat

Iin kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat sai­vat omat nume­ron­sa. Vasem­mis­to­liit­to r.p. 2 Autio, Aini, kirjastonjohtaja/eläkeläinen 3 Fäldt, Eila, yrittäjä/eläkeläinen 4 Halo­nen, Maria-Lii­­sa, elä­ke­läi­nen 5.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nuot­ti­kir­jat museos­ta jul­ki­suu­teen

Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo Ii Poh­­jois-Poh­­jan­­maan Kan­san­musiik­kiyh­dis­tys on jul­kais­sut nuot­ti­kir­jan nimel­tä Sofia Walzer. Kir­jas­sa on iiläi­sen Unto Kukan puh­taak­si­kir­joit­ta­mat Oulus­sa 1800-luvul­­la elä­nei­den.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ket­ju­ko­la­ri Iin sil­loil­la lau­an­tai­na

Rit­va Piri Ii Nelos­tiel­lä Iis­sä tapah­tui lau­an­­tai-ilta­­päi­­vä­­nä kah­den jäl­keen auto-onnet­­to­­muus, jos­sa oli osal­li­se­na kaik­ki­aan vii­si autoa ja vii­si­tois­ta hen­ki­löä. Onnet­to­muus.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus