Ii

Voit­to­kah­vit Iis­sä

Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo Iis­sä juo­daan tänään voit­to­kah­ve­ja. Iiläi­nen pro­jek­ti voit­ti kak­si viik­koa sit­ten Euroo­pan komis­sion RegioS­tars 2017 -kil­pai­lun ilmas­ton­muu­tos­ka­te­go­rian. Mes­ta­ruus­kah­vit­te­luil­la avat­tiin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tal­vi­ren­kai­den käyt­tö­ai­kaan ehkä muu­tok­sia

Ran­ta­poh­ja Tal­vi­ren­kaat kan­nat­taa vaih­taa alle ajo­ke­lin mukaan, eikä kalen­te­riin tui­jot­ta­mal­la. Tal­vi­ren­gas­pak­ko on voi­mas­sa jou­­lu-, tam­­mi- ja hel­mi­kuus­sa. Nas­ta­ren­kai­ta saa käyt­tää.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pie­niä toi­vei­ta kun­nan suun­taan

Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo Oijär­vel­lä kokoon­nut­tiin tiis­­tai-ilta­­na Sam­po­laan kes­kus­te­le­maan kylän kehit­tä­mi­ses­tä. Kes­kus­te­luil­lan isä oli kun­nan­val­tuu­tet­tu Pent­ti Joke­la (sit.kesk.), joka kut­sui kool­le kun­nan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKausi-influens­sa­ro­ko­tuk­set alka­vat loka-mar­ras­kuus­sa

Ran­ta­poh­ja Oulu/ Ii Kaik­kiin Oulun hyvin­voin­ti­kes­kuk­siin (Hau­ki­pu­das,  Kii­min­ki, Kaak­ku­ri, Kon­tin­kan­gas, Myl­ly­oja ja Tui­ra) sekä ter­veys­a­se­mil­le (Kai­jon­har­ju, Raja­ky­lä ja Oulun­sa­lo) voi.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausRaa­sa­kan kala­tien raken­nus­suun­nit­te­lu on aloi­tet­tu

Ran­ta­poh­ja Ii Raa­sa­kan voi­ma­lai­tos­pa­don kala­tien raken­nus­suun­nit­te­lu on aloi­tet­tu loka­kuun puo­li­vä­lis­sä. Suun­nit­te­lu val­mis­tuu vuo­den 2018 alku­puo­lel­la ja kala­tien raken­ta­mi­nen on tar­koi­tus.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ran­ta­poh­ja ja alu­een kou­lut yhteis­työs­sä

Teea Tun­tu­ri Ran­ta­poh­jan alue Ran­ta­poh­ja on teh­nyt tii­vis­tä yhteis­työ­tä kaik­kien alu­een ylä­kou­lu­jen kans­sa jo pit­kään. Oppi­laat tuot­ta­vat vuo­rol­laan mate­ri­aa­lia Ran­ta­poh­jan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus