Haukipudas

Poh­jois-Poh­jan­maal­le laa­di­taan maa­kun­ta­lii­ton joh­dol­la toi­pu­mis­suun­ni­tel­maa talou­den elpymiseksi

Poh­­jois-Poh­­jan­­maal­­la val­mis­tel­laan toi­men­pi­de­suun­ni­tel­maa koro­na­krii­sin talou­del­lis­ten vai­ku­tus­ten jäl­ki­hoi­toon. Suun­ni­tel­ma kes­kit­tyy alu­eel­lis­ten toi­men­pi­tei­den kokoa­mi­seen. Toi­men­pi­teet tulee suun­ni­tel­mien mukaan pys­tyä käyn­nis­tä­mään lop­pu­vuo­den 2020…

Lue lisää

Tukea tar­jol­la erityislapsiperheille

Eri­tyis­las­ten van­hem­pien ver­tais­tu­kiyh­dis­tys Lei­jo­nae­mot ja Suo­men Lions-liit­­to aloit­ta­vat yhteis­työn. Syys­kuus­sa käyn­nis­ty­vä yhteis­työ­so­pi­mus tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den haas­ta­vis­sa tilan­teis­sa ole­vien eri­tyis­lap­si­per­hei­den aut­ta­mi­seen ympäri…

Lue lisää

Keräi­ly ja van­hat tava­rat kiinnostavat

Hau­ki­pu­taan Revon­tiel­lä on avat­tu äsket­täin keräi­ly­ta­va­roi­hin kes­kit­ty­vä Hau­ki­di­va­ri. Itse­kin keräi­lyä har­ras­ta­va Jyr­ki Lam­pi­la ostaa myy liik­kees­sään kiin­nos­ta­via käyt­tö­esi­nei­tä, antiik­kia, vintagea,…


“Käy­tä ja hei­tä pois” ‑kulut­ta­mis­ta koh­ti kes­tä­vää kiertotaloutta

Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon asu­kas­tu­vat ja Mar­tin­nie­men alu­een toi­mi­jat kokoa­va Mar­tin­Ren­gas ovat muka­na uudes­sa Fol­­kverks­­tan-pilot­­ti­­hank­­kees­­sa. Sen tar­koi­tuk­se­na on herät­tää ihmi­set pohtimaan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mita­li­sa­det­ta aikui­sur­hei­lun SM-kisoista

Suo­men Aikui­sur­hei­lu­lii­ton ylei­sur­hei­lun SM-kisat pidet­tiin Jyväs­ky­läs­sä vii­me vii­kon lopul­la. Kisois­ta tuli hie­nos­ti menes­tys­tä hau­ki­pu­taa­lai­sil­le ja kii­min­ki­läi­sil­le urhei­li­joil­le. Hau­ki­pu­taa­lai­nen Mai­ja Kumpula…