Haukipudas

Hau­ki­pu­das-päi­vät 40. kerran

Hau­­ki­­pu­­das-päi­­vät käyn­nis­ty­vät tänään tors­tai­na ja jat­ku­vat sun­nun­tai­hin saak­ka. Tapah­tu­mia voi­daan jär­jes­tää moni­puo­li­ses­ti koro­na­ra­joi­tuk­set huo­mioi­den, ainos­taan lau­an­tain myy­jäi­set jou­dut­tiin peru­maan, kertoo…

Lue lisää


SPR Hau­ki­pu­taal­la 70 vuotta

Suo­men Punai­sen Ris­tin Hau­ki­pu­taan osas­ton perus­ta­mi­ses­ta tulee 70 vuot­ta tors­tai­na 5.11.2020. Päi­vää vie­te­tään “työn mer­keis­sä” osas­ton toi­mi­pai­kas­sa SPR-Kirp­­pik­­sel­­lä. Kier­rä­tys­myy­mä­län ovet…


Jus­si Rii­ko­nen jat­kaa yrit­tä­jien johdossa

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan Yrit­tä­jien nykyi­nen puheen­joh­ta­ja Jus­si Rii­ko­nen valit­tiin yksi­mie­li­ses­ti jat­ka­maan sään­tö­jen mukai­ses­ti vii­mei­sel­le kak­si­vuo­tis­kau­del­le Poh­­jois-Poh­­jan­­maan Yrit­tä­jien sään­tö­mää­räi­ses­sä vuo­si­ko­kouk­ses­sa Oulus­sa. Lisäk­si Pohjois-Pohjanmaan…


Pois­nuk­ku­neet ja maan­po­veen saatetut

Eeva-Lii­­sa Hek­ka­nen kuo­li 22.10. Kui­va­nie­mel­lä, hän oli 70-vuo­tias. Lii­sa Kaa­ri­na Luuk­ko­nen Hau­ki­pu­taal­ta kuo­li 4.10. Hän oli 82 –vuo­tias. Arja Sisko.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus