Haukipudas
Sitä sun tätä

Ran­ta­poh­jas­ta 22.10.1981: Hir­vi­po­ruk­ka oli hir­vi­jah­dis­sa. Yksi jah­ti­mie­his­tä alkoi käyt­täy­tyä kuin hir­vi. Poruk­ka miet­tii asi­aa ja päät­ti vie­dä kave­rin lää­kä­riin. Lääkäri.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Onnis­tu­nees­sa puu­kau­pas­sa on mon­ta vaihetta

Puu­kaup­pa on käy­nyt koh­tuul­li­sen hyvin. Lisään­ty­vä kar­ton­ki­pak­kaus­ten käyt­tö sekä puu­kui­tu­jen hyö­dyn­tä­mi­nen teks­tii­li­teol­li­suu­des­sa ovat nos­ta­neet mas­sa­tuot­tei­den ja sitä myö­ten kui­tu­puun kysyntää,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus