Pil­kil­le ja suk­sil­le Jää­lin tal­vi­rie­has­sa

Jää­lin tal­vi­rie­ha Jää­lin­ma­jal­la on jär­jes­tet­ty ensim­mäi­sen ker­ran jo vuon­na 2004. Täl­lä ker­taa tapah­tu­mas­sa vie­rai­li noin 250 kävi­jää, jois­ta osa kil­pai­li pilk­kien kalo­ja, osa hiih­täen. – Väkeä ei täl­lä ker­taa ollut ihan niin pal­jon kuin yleen­sä, lie­nee­kö ollut syyl­li­se­nä sää, arve­li LC Jää­lin Juha Haa­pa­la. Hän ker­toi, että Jää­lin­ma­jan alu­een säi­ly­mi­nen asuk­kai­den käy­tös­sä näh­dään Jää­lis­sä erit­täin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus