Oulun fris­bee­seu­ra suun­nit­te­lee rataa Jääliin

Oulun fris­bee­seu­ra suun­ni­te­lee fris­bee­gol­fra­dan raken­ta­mis­ta Jää­liin. Rataa suun­ni­tel­laan Lai­va­kan­kaan teko­nur­mi­ken­tän takai­sel­le met­sä­alu­eel­le, ja alus­ta­vien suun­ni­tel­mien mukaan sii­nä oli­si yhdek­sän rataa. Oulun fri­bee­seu­ra esit­te­li suun­ni­tel­mi­aan Jää­lin asu­ka­syh­dis­tyk­sen kokouksessa.