Kie­li­lä­het­ti­läs hou­kut­te­lee iiläi­siä oppi­maan ruotsia

Kielilähettiläs Iisakki Tapaila ja kielikoordinaattori Maria Tervo kertoivat Iin Ojakylän koulun neljäsluokkalaisille viime keskiviikkona, että seuraavalla oppitunnilla tulee tietoa ruotsin kielen opiskelun hyödyistä.Kielilähettiläs Iisakki Tapaila ja kielikoordinaattori Maria Tervo kertoivat Iin Ojakylän koulun neljäsluokkalaisille viime keskiviikkona, että seuraavalla oppitunnilla tulee tietoa ruotsin kielen opiskelun hyödyistä.

– Ook­ko nää suo­ma­lai­nen, kysyt­tiin Iin Oja­ky­län kou­lul­la kes­ki­viik­ko­na vie­rail­leel­ta kie­li­lä­het­ti­läs Iisak­ki Tapai­lal­ta. Tapai­la oli juu­ri saa­pu­nut nel­jäs­luok­ka­lais­ten luok­kaan, ter­veh­ti­nyt oppi­lai­ta ja kysy­nyt: “Har ni haft en bra dag?”. Ruot­sin­kie­li­set kysy­myk­set sai­vat oppi­laat epäi­le­mään puhu­jan kan­sal­li­suut­ta. Tapai­la ker­toi kui­ten­kin, että kou­luis­sa vie­rai­le­vat suo­ma­lai­set kie­li­lä­het­ti­läät puhu­vat ruot­sia ja ruot­sa­lai­set kie­li­lä­het­ti­läät suo­mea. – Iso­äi­ti­ni on läh­töi­sin Ruotsista.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus