Lii­kun­nan mais­tiai­sia lapsille

Jäälin tapahtuma tarjoili useita eri pisteitä, jossa lapset pääsivät liikkumaan monipuolisesti.Jäälin tapahtuma tarjoili useita eri pisteitä, jossa lapset pääsivät liikkumaan monipuolisesti.

Lii­ku ja lei­ki ‑tapah­tu­ma koko­si Jää­lin ken­täl­le rei­lus­ti yli 200 las­ta tutus­tu­maan eri­lai­siin lii­kun­ta­muo­toi­hin ja ‑lajei­hin. Muka­na oli esi- ja alkuo­pe­tusi­käi­siä lap­sia Jää­lin ja Väli­ky­län alueelta. 

– Saim­me ins­pi­raa­tio­ta tähän kasi­luok­ka­lai­sil­le suun­na­tus­ta Be Acti­ve ‑tapah­tu­mas­ta. Ajat­te­lin, että oli­si muka­va tar­jo­ta lii­kun­nan mais­tiai­sia lap­sil­le, kos­ka oli­si erit­täin tär­keä­tä, että he oppi­si­vat liik­ku­maan ja har­ras­tai­si­vat moni­puo­li­ses­ti, Jää­lin kou­lun opet­ta­ja San­na Ala­lau­ri kertoo. 

Lii­kun­nal­li­sen teh­tä­vä­ras­tin kim­pus­sa tapah­tu­mas­sa oli­vat ken­täl­lä Jere Ben-Baruch, Eemi Pulk­ki­nen, Fio­na Hur­me ja Leo Poh­jan­väl­ke. He osal­lis­tui­vat innol­la moni­puo­li­siin ras­tei­hin ja ker­toi­vat samal­la sii­tä, miten liik­ku­vat tavallisesti.

– Minä pelaan jalk­kis­ta, Eemi kertoi.

Jere sanoi, että alkaa kesäl­lä myös pelaa­maan jalkapalloa.

– Minä har­ras­tan judoa ja pot­ku­nyrk­kei­lyä. Kesäl­lä tulee pyö­räil­tyä pal­jon, kun pelaan Poke­mo­nia, Leo kertoi.

Fio­na ker­toi käy­vän­sä mones­ti puis­tos­sa pik­ku­vel­jen­sä kans­sa ja las­ket­te­le­van­sa paljon.

– Tämä tapah­tu­ma vai­kut­taa kyl­lä hyväl­tä, hän sanoi. 

Ensim­mäis­tä Lii­ku ja lei­ki ‑tapah­tu­maa oli­vat Jää­lin kou­lun ja alu­een päi­vä­ko­tien lisäk­si jär­jes­tä­mäs­sä myös Kii­min­gin seu­ra­kun­ta, jopo-luok­ka, nuo­ri­so­toi­mi, Oulun kau­pun­gin Har­ras­tus­ten aar­reark­ku, PoPLi, Mam­ma ja Mesi­käm­men, Huvi­vuo­kra Oy sekä Oulu Basketball. 

– Toi­vot­ta­vas­ti tapah­tu­mam­me innos­taa mui­ta­kin jär­jes­tä­mään vas­taa­via tapah­tu­mia, San­na Ala­lau­ri miettii. 

Hän uskoo, että Jää­lis­sä tapah­tu­ma tul­laan jär­jes­tä­mään jat­kos­sa­kin, niin suo­si­tuk­si se osoittautui.