Lato­maal­le kul­taa ja prons­sia ampumahiihdosta

Oulun Hiihtoseuraa edustava Matias Latomaa nappasi sekä kultaa että pronssia ampumahiihdon nuoren SM-kilpailusta.Oulun Hiihtoseuraa edustava Matias Latomaa nappasi sekä kultaa että pronssia ampumahiihdon nuoren SM-kilpailusta.

Matias Lato­maa nap­pa­si ampu­ma­hiih­don nuor­ten SM-kil­pai­luis­ta vii­kon­lop­pu­na itsel­leen prons­sia ja kul­taa. Kon­tio­lah­den laduil­la lau­an­tai­na tuli prons­sia ammun­noil­la 2+3+2. Lau­an­tain kisas­sa kyl­myys vai­keut­ti ampu­mis­ta ja ker­ty­neet sak­ko­mi­nuu­tit hie­man him­men­si­vät mita­lin kiiltoa.

Sun­nun­tain yhteis­läh­tö­ki­sas­sa jää­li­läi­nen nap­pa­si jo toi­sen perät­täi­sen Suo­men mes­ta­ruu­ten­sa. Matiak­sen ammun­nat sun­nun­tain yhteis­läh­tö­ki­sas­sa oli­vat 3+1+1. Kisa sujui mel­ko odo­te­tus­ti, ja hie­man vai­kean ensim­mäi­sen ammun­nan jäl­keen Lato­maa nousi kah­den seu­raa­van hyvin men­neen ammun­nan ja hyvän hiih­to­vauh­tin­sa ansios­ta nuor­ten Suo­men mestaruuteen.