Kii­min­ki­ma­ra­ton Jää­lin superlauantaissa

Kii­min­ki­ma­ra­ton juos­taan tänä vuon­na elo­kuun 28. päi­vä­nä Jää­lin nopeal­la ja tasai­sel­la rei­til­lä. Sama­na päi­vä­nä Jää­lis­sä riit­tää säpi­nää yllin kyl­lin, sil­lä sil­loin myös Kii­min­gin-Jää­lin vesien­hoi­to­yh­dis­tys juh­lii Kala­mäes­sä kym­men­vuo­tis­ta työ­tään Jää­lin­jär­ven hyväksi.

Kii­min­ki­ma­ra­ton jär­jes­te­tään tänä vuon­na K‑Supermarket Jää­li mara­to­ni­na, ja se start­taa kel­lo 11, puo­li­ma­ra­ton ja kymp­pi puo­les­taan kel­lo 12. Kii­min­ki­ma­ra­ton juos­taan kym­me­nen kilo­met­rin kier­rok­sin Jää­lin taa­ja­man alu­eel­la. Yri­tyk­sil­lä ja yhtei­söil­lä on mah­dol­li­suus osal­lis­tua kil­pai­luun, jos­sa pal­kin­to­na on kos­ken­las­kua Koitelissa.

Kii­min­ki­ma­ra­to­nin edul­li­sem­pi ilmoit­tau­tu­mi­nen päät­tyy hei­nä­kuun lopus­sa. Lisä­tie­to­ja tapah­tu­mas­ta löy­tyy jär­jes­tä­vän seu­ra eli Kii­min­gin Urhei­li­joi­den nettisivuilta.