Ylis­tys rak­kail­le koti­mai­se­mil­le

Jäät lähtevät Raasakkakoskesta. Näkymä kuvattuna Vipukalliolta ylävirtaan katsottuna. Maalaus on vuodelta 2014.Jäät lähtevät Raasakkakoskesta. Näkymä kuvattuna Vipukalliolta ylävirtaan katsottuna. Maalaus on vuodelta 2014.

Iiläi­sel­tä Mar­ja-Lee­na Per­nul­ta on ilmes­ty­nyt äsket­täin runo- ja kuva­teos Oodi kah­del­le saa­rel­le ja kol­mel­le kos­kel­le. Kir­ja sisäl­tää runo­ja ja proo­saa sekä maa­lauk­sia ja gra­fiik­kaa. Teos on runo­muis­toin ja kuvin luo­tu läm­min­hen­ki­nen ylis­tys Iijoel­le, sen kol­mel­le kos­kel­le Paja­rin­kos­kel­le, Ikon­kos­kel­le ja Raa­sak­ka­kos­kel­le, joi­ta ei enää ole. Kos­ket kie­toi­vat sylei­lyyn­sä Kor­tin­saa­ren ja Paja­rin­saa­ren. Per­nun koti­mai­se­mat Raa­sa­kas­sa ja Iijoen…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus