Odo­tet­tu ori­var­sa syntyi

Varsa ja emŠä voivat hyvin.

Hau­ki­pu­das Hor­se Club sai hie­non toi­vo­man­sa ori­var­san maailmaan.

– Var­sa syn­tyi kes­ki­viik­koa vas­ten yöl­lä 13.5. kel­lo 1.04 Oria­se­ma Lohi­lah­del­la Iis­sä , ker­too hevos­kim­pan vetä­jä Rami Koi­vis­to iloisena.

– Syn­ny­tys meni ihan hyvin. Emä ja var­sa voi­vat hyvin. Var­sa on oppi­nut tis­sil­le ja emä huo­leh­tii hyvin var­sas­ta. Tulo­kas on pit­kä­jal­kai­nen honk­ke­li­poi­ka, joka ylös nous­tes­saan saat­taa ottaa kuper­kei­kan ennen kuin alkaa hal­lit­se­maan itsen­sä, kuvai­lee Koi­vis­to ensi­tun­nel­mia tallilta.

Hau­ki­pu­das Hor­se Club on uusi, 100 osuu­teen jaet­tu hevos­kimp­pa ja kysees­sä on tilaus­var­sa. Syn­ty­neen var­san emä on on Roxan­ne Jour­ney, Hau­ki­pu­taan oma tam­ma. Sen omis­ta­vat Mat­ti Kala­ja ja Nel­li Lind­holm. Syn­ty­nyeen tulok­kaan isä on Explo­si­ve Mat­ter, joka on yksi halu­tuim­mis­ta siitosoreista.

Kun kimp­pa saa­daan kasaan, hevosklu­bil­la on myö­hem­min kesäl­lä suun­ni­tel­mis­sa jär­jes­tää tapaa­mi­nen oria­se­mal­la mak­ka­ran­pais­ton mer­keis­sä ja tutus­tua orivarsaan.

Var­sa jää kas­va­maan ja kehit­ty­mään Lohi­lah­den oria­se­mal­le ikäis­ten­sä kans­sa sii­hen asti, kun­nes hevo­nen siir­tyy val­men­nuk­seen sil­le vali­tul­le ammattivalmentajalle.

Var­san vai­hei­ta voi seu­ra­ta Hau­ki­pu­taan Hor­se Clu­bin sivul­la Face­boo­kis­sa ja Ins­ta­gra­mis­sa haukipudashorseclub.

Kat­so kuvia video Ran­ta­poh­jan net­ti­si­vuil­ta www.rantapohja.fi

Kuvat ja videot Mari­ka Lohilahti.