Iis­tä ja Hau­ki­pu­taal­ta fina­lis­tit Met­sä­vi­sas­sa

Jere Hannuksela osallistuu ensi viikolla valtakunnallisen Metsävisan finaaliin.Jere Hannuksela osallistuu ensi viikolla valtakunnallisen Metsävisan finaaliin.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta osal­lis­tuu kak­si kou­lu­lais­ta val­ta­kun­nal­li­sen Met­sä­vi­san finaa­liin ensi kes­ki­viik­ko­na. Met­sä­vi­sa on ylä­kou­lu­jen met­sä­tie­to­kil­pai­lu, jon­ka kou­lu­ta­son kil­pai­luun osal­lis­tui hel­mi­kuus­sa yli 21 000 oppi­las­ta noin 350 kou­lus­sa. Finaa­liin pää­si 50 paras­ta kou­lun­sa voit­ta­jaa. Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta finaa­lis­sa kil­pai­le­vat yhdek­säs­luok­ka­lai­nen Jere Han­nuk­se­la Iin Val­ta­rin kou­lul­ta ja kah­dek­sas­luok­ka­lai­nen Pie­ta Vil­ja­maa Hau­ki­pu­taan kou­lul­ta. Jere Han­nuk­se­la ker­toi yllät­ty­neen­sä finaa­li­pai­kas­ta. – Kysy­myk­sis­sä oli…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus