Moto­ris­ti­kirk­ko ver­kos­sa

Herra, varjele minua onnettomuudelta ja vaaralta. Suojele minua tiellä ja varjele minun nuoruuteni kuolemalta. Herra, minä tahdon ylistää sinua raikkaassa vauhdin viimassa, niin kauan kuin minä olen vielä nuori. (Katkelma Bernd-Jürgen Hamanin Motoristin psalmista, jonka on suomentanut Erkki Marttinen.) (Arkisto: Teea Tunturi)Herra, varjele minua onnettomuudelta ja vaaralta. Suojele minua tiellä ja varjele minun nuoruuteni kuolemalta. Herra, minä tahdon ylistää sinua raikkaassa vauhdin viimassa, niin kauan kuin minä olen vielä nuori. (Katkelma Bernd-Jürgen Hamanin Motoristin psalmista, jonka on suomentanut Erkki Marttinen.) (Arkisto: Teea Tunturi)

Vii­me vuon­na 20-vuo­tis­juh­li­aan Yli­kii­min­gin kir­kon­mäel­lä viet­tä­nyt moto­ris­ti­kirk­ko jär­jes­te­tään täl­lä ker­taa poik­keus­o­lo­jen vuok­si Vir­tu­aa­li­kirk­ko-tapah­tu­ma­na Kii­min­gin kir­kos­ta.

Moto­ris­ti­kir­kon hela­tors­tain sana­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen toi­mit­taa Pau­li Nie­me­lä ja saar­naa yli­opis­to­pas­to­ri Ari Savuo­ja. Musii­kis­ta vas­taa YK Gos­pel. Juma­lan­pal­ve­lus on näh­tä­vis­sä suo­raan Vir­tu­aa­li­kir­kon (www.virtuaalikirkko.fi) kaut­ta ja myö­hem­min tal­len­tee­na.

Moto­ris­ti­kirk­ko on kerän­nyt Yli­kii­min­kiin vuo­sien var­rel­la run­saas­ti moto­ris­te­ja eri puo­lil­ta poh­jois­ta Suomea.Keskimäärin pai­kal­la on ollut reil­lut 200 moto­ris­tia. Monel­le tapah­tu­ma on ollut moot­to­ri­pyö­rä­kau­den avaus.