Kivi­nie­me­läis­kir­jai­li­jan esi­kois­teos on ylis­tys­lau­lu iso­äi­tien tari­noil­le

Kati Luo­man esi­kois­teos Brookly­nin mär­kä lumi (BoD 2020) maa­laa luki­jan eteen his­to­rial­li­sen Oulun nuo­ren, mie­li­ku­vi­tuk­sek­kaan tytön sil­min ja kuvaa samal­la läm­möl­lä 2000-luvun nai­sen haas­tei­ta. Kir­jan pää­hen­ki­löt Anna ja Emma ovat mum­mi ja tyt­tä­ren­ty­tär, jot­ka ovat luon­teil­taan tois­ten­sa vas­ta­koh­dat. 84-vuo­tias Anna on roh­kea ja sana­val­mis, 33-vuo­tias toi­mit­ta­ja Emma taas konflik­te­ja vält­te­le­vä itsen­sä poh­dis­ke­li­ja. Kun Emman mää­rä­ai­kais­ta…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus