Yli-Olha­van tuu­li­puis­tos­ta kar­sit­tu voi­ma­loi­ta

Yli-Olha­van tuu­li­puis­tos­ta on kar­sit­tu voi­ma­loi­den mää­rää val­mis­te­lu­vai­heen aineis­ton näh­tä­vil­lä­olon jäl­keen. Kaa­vaeh­do­tuk­ses­sa kah­del­le osa-alu­eel­le sijoit­tuu yhteen­sä 50 tuu­li­voi­ma­laa. Val­mis­te­lu­vai­hees­sa suun­ni­tel­tiin enim­mil­lään 68 tuu­li­voi­ma­lan raken­ta­mis­ta. Hank­keen osay­leis­kaa­van val­mis­te­lu­vai­heen aineis­to sekä yhdis­tet­ty kaa­va- ja YVA-selos­tus oli näh­tä­vil­lä kevääl­lä. Aineis­tos­ta saa­tu­jen lausun­to­jen, kan­nan­ot­to­jen, mie­li­pi­tei­den sekä ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­nis­ta saa­dun YVA-yhteys­vi­ran­omai­sen anta­man perus­tel­lun pää­tel­män perus­teel­la on laa­dit­tu osay­leis­kaa­vaeh­do­tus. Perus­tel­lus­sa pää­tel­mäs­sä, lausun­nois­sa…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus