Vuo­den ympä­ris­tö­pal­kin­non saa­nut Juha­ni Malo jat­kaa koh­ti maa­läm­mön uusia mahdollisuuksia

Juhani Malo on maalämpöalan uranuurtaja, joka on juuri palkittu Iin kunnan vuoden 2021 ympäristöpalkinnolla.Juhani Malo on maalämpöalan uranuurtaja, joka on juuri palkittu Iin kunnan vuoden 2021 ympäristöpalkinnolla.

Maa­läm­pöy­rit­tä­jä Juha­ni Malo vas­taa­not­ti elo­kuus­sa Iin kun­nan myön­tä­män vuo­den 2021 ympä­ris­tö­pal­kin­non. Pal­kin­non perus­tee­na oli lähie­ner­gian käy­tön edistäminen. 

– Yllä­tyin, että pal­kin­to myön­net­tiin yrit­tä­jäl­le, mut­ta toki­han on tul­lut teh­tyä pal­jon työ­tä maa­läm­mön paris­sa, Malo sanoo.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus