Val­tuus­to myön­si Jak­ku­ky­län sil­lal­le lisärahoituksen

Kunnanvaltuusto myönsi maanantaina lisämäärärahan Jakkukylän riippusillan rakentamiseen. Asiasta käytettiin kriittisiä puheenvuoroja.

Iin kun­nan­val­tuus­to myön­si Jak­ku­ky­län riip­pusil­lan raken­ta­mi­seen täl­le vuo­del­le 250 000 euron lisä­mää­rä­ra­han. Lisä­ra­han myö­tä kun­nan mak­suo­suu­dek­si sil­las­ta tulee kaik­ki­aan noin 1,2 mil­joo­naa euroa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus