Valon­juh­lan veto­nau­lat valou­kot ja tulishow

Lähde! -puistoon yleisön opastivat Ojakylän koulun oppilaat, jotka haastoivat aikuisiakin kanssaan leikkimään, vaikka muutama lapsista olikin sitä mieltä, etteivät aikuiset osaa leikkiä.Lähde! -puistoon yleisön opastivat Ojakylän koulun oppilaat, jotka haastoivat aikuisiakin kanssaan leikkimään, vaikka muutama lapsista olikin sitä mieltä, etteivät aikuiset osaa leikkiä.

Tai­de­kou­lu­lais­ten tai­de­näyt­te­ly Nät­te­po­ris­sa, kan­sa­lais­opis­ton oppi­las­kon­ser­tit, senio­ri­ki­no ja jou­luas­kar­te­lua kir­jas­tos­sa. Kai­ken kruu­nu­na kes­ki­vii­kon tapah­tu­mat Läh­de! ‑puis­tos­sa ja ympä­ris­tö­tai­de­puis­tos­sa sekä tors­tai-illan Kuu­ran­val­keat ‑tulis­how Nät­te­po­rin pihal­la – Iin Valon­juh­lan ohjel­mat täyt­ti­vät mar­ras­kuun vii­mei­sen vii­kon valon, tulen ja värien lei­kil­lä, ja kaik­kiin vii­kon tapah­tu­miin riit­ti myös yleisöä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus