Valoa tal­ven pimey­teen

Päkkilän piha on koristeltu ja valaistu vuoden pimeimpään aikaan.

Raken­nuk­siin, pui­hin ja pen­sai­siin viri­te­tyt jou­lu- tai kausi­va­lot ihas­tut­ta­vat ja vihas­tut­ta­vat joka syk­sy. Juha Päk­ki­lä on ilos­tut­ta­nut ohi­kul­ki­joi­ta ripus­ta­mal­la run­saas­ti valo­ja Nelos­tien var­rel­la Iis­sä sijait­se­vaan piha­pii­riin­sä jo tois­ta­kym­men­tä vuot­ta. – Alku­vuo­si­na valot eivät olleet vie­lä niin ylei­siä, joten sil­loin tuli rek­ka­mie­hil­tä­kin myön­teis­tä palau­tet­ta, että talo on huo­mat­tu, Päk­ki­lä ker­too. Päk­ki­län pihal­la valo­ket­ju­ja on vedet­ty asuin­ra­ken­nuk­seen, sau­naan,…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus