Vaa­li­te­li­neil­le paikat

Kun­ta­vaa­lien ulko­mai­nos­pai­kat Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä ovat Iin toria­lue ja Kui­va-Tur­ve Oy:n tont­ti Rata­tiel­lä. Kul­le­kin ehdok­kai­ta aset­ta­neel­le ryh­mäl­le vara­taan teli­nees­tä yksi kak­si­puo­lei­nen paikka.

Kun­ta­vaa­lit toi­mi­te­taan 18.4. Ennak­ko­ää­nes­tys on koti­maas­sa 7.4.–13.4. Kun­ta­lii­ton suo­si­tuk­sen mukaan ulko­mai­non­ta voi­daan aloit­taa viik­koa ennen ennak­ko­ää­nes­tyk­sen alkua eli 31.3. Mai­nok­set on pois­tet­ta­va var­si­nais­ta vaa­li­päi­vää seu­raa­va­na päivänä.