Uusi sil­ta mah­dol­lis­taa leveäm­män virtausaukon

Iin kunta avustaa osaltaan yksityisteiden kunnostusta kohteissa, joille ELY-keskus myöntää rahoitusta. Kunnan osuudesta päättää tekninen lautakunta tai tarvittaessa kunnanhallitus. Pukkinokan sillan rakentamiseen kunta osallistuu kymmenellä prosentilla toteutuneista kustannuksista. Uuden sillan rakennustyö on käynnistynyt hyvin, ja silta on tarkoitus saada käyttöön kesäkuun loppuun mennessä.Iin kunta avustaa osaltaan yksityisteiden kunnostusta kohteissa, joille ELY-keskus myöntää rahoitusta. Kunnan osuudesta päättää tekninen lautakunta tai tarvittaessa kunnanhallitus. Pukkinokan sillan rakentamiseen kunta osallistuu kymmenellä prosentilla toteutuneista kustannuksista. Uuden sillan rakennustyö on käynnistynyt hyvin, ja silta on tarkoitus saada käyttöön kesäkuun loppuun mennessä.

Iijoen poh­jois­puo­lel­ta läh­te­väl­lä Konin­tiel­lä ylei­nen tie päät­tyy kään­tö­paik­kaan, jos­ta eteen­päin tie jat­kuu Fin­nin­ka­rin yksi­tyis­tie­nä. Yksi­tyis­tien tie­kun­nan hoi­toon kuu­lu­van Puk­ki­no­kan sil­lan kun­to ja uusi­mis­tar­ve nousi­vat tie­kun­nas­sa kes­kus­te­luun vuon­na 2020, ja kah­ta vuot­ta myö­hem­min saa­tiin aikaan pää­tös uuden sil­lan rakentamisesta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus