Uniik­ki kah­vi­la Metka-tyyliin

Kahavila Metkan ja Metkatuotteen yrittäjä Kaisa Korkala esittelee Tuliaisii -kassia, joka Metkatuotteen pannariainesten ohella sisältää iiläisen Yrttiaitta Saarennon hilloa. Oikealla Metkatuotteen varainhankintamallin kotimaisia tuotteita, joita yritys tarjoaa koululuokille sekä seuroille ja yhdistyksille jälleenmyyntiin.Kahavila Metkan ja Metkatuotteen yrittäjä Kaisa Korkala esittelee Tuliaisii -kassia, joka Metkatuotteen pannariainesten ohella sisältää iiläisen Yrttiaitta Saarennon hilloa. Oikealla Metkatuotteen varainhankintamallin kotimaisia tuotteita, joita yritys tarjoaa koululuokille sekä seuroille ja yhdistyksille jälleenmyyntiin.

Kesä­kuun lopul­la avau­tui enti­siin Iin Osuus­pan­kin tiloi­hin Kaha­vi­la Met­ka. Kah­vi­laa pyö­rit­tää oman Met­ka­tuo­te ‑yri­tyk­sen­sä yhtey­des­sä Kai­sa Kor­ka­la, jon­ka yri­tys muut­ti enti­seen pank­ki­kiin­teis­töön jo maa­lis­kuul­la. Yrit­tä­jä jou­tui kui­ten­kin kah­vi­lan avaa­mi­sen suh­teen vie­lä odot­te­le­maan remon­tin val­mis­tu­mis­ta tilois­sa sekä hel­po­tuk­sia koronarajoituksiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus