Tuo­re riis­ta-aita vai­kut­taa hir­vien liik­ku­mi­seen

Olha­van kylän poh­jois­puo­lel­ta alka­va nelos­tien kun­nos­tus on tuo­nut tien var­rel­le myös riis­ta-aidat, jol­lai­sia alu­eel­la ei ole ennen ollut. Myös Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen eri­kois­tut­ki­ja Jyr­ki Puse­nius tote­aa riis­ta-aidan vai­kut­ta­van hir­vien kul­ku­reit­tei­hin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus