Syys­soi­ton vie­hä­tys säi­lyy vuo­des­ta toi­seen

Iiläis­tä loka­kuu­ta piris­tä­vää Iin Syys­soit­to -kon­sert­tia on jär­jes­tet­ty jo vuo­si­kym­me­niä, eikä tapah­tu­man suo­sio ole edel­leen­kään las­kusuun­nas­sa. Myös ylei­sö sai täl­lä­kin ker­taa kuul­lak­seen mit­ta­van kat­tauk­sen musii­kil­lis­ta tar­jot­ta­vaa sekä lau­lu­jen muo­dos­sa että eri instru­men­tein soi­tel­tu­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus