Tou­ko­siu­naus kyl­vö­työn suojaksi

Meri­läi­sen­pe­räl­lä Iis­sä Juuso ja Mar­jo Jus­si­lan luo­mu­ti­lal­la jär­jes­tet­tiin Elä­ke­lii­ton Iin, Elä­ke­lii­ton Kui­va­nie­men ja Elä­ke­lii­ton Yli-Iin yhdis­tyk­sien yhtei­nen tou­ko­siu­naus, jos­sa pyy­det­tiin siu­naus­ta niin maa­ta­lou­den kyl­vö­työl­le kuin kan­sam­me joh­don pon­nis­tuk­sil­le isän­maam­me par­haak­si. – Joka­päi­väi­ses­tä lei­väs­tä puhues­sam­me me suo­ma­lai­set luo­tam­me koti­mai­seen ruu­an tuo­tan­toon. Meil­le on tär­keä­tä, että maas­sam­me ja tääl­lä Iis­sä­kin on Juuson ja Mar­jon tapai­sia nuo­ria, jot­ka ylläpitävät… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus