Luo­vat teks­tit poti­lai­den ilok­si

Osastonhoitaja Päivi Rekinen (neljäs vasemmalta) vastaanotti julisteet kurssin ohjaaja Katri Rauanjoelta (vas.), Aila Paasolta, Salme Niemeltä, Marja-Leena Pernulta ja Aarre Tarkilta.

Iin kan­sa­lais­opis­ton Kevyes­ti kynäl­lä – luo­van kir­joit­ta­mi­sen kurs­si halusi kulu­nee­na luku­vuon­na teh­dä jotain kun­ta­lai­sia ilah­dut­ta­vaa. Koh­teek­si vali­koi­tui ter­veys­kes­kus ja sai­raan­hoi­don vuo­deo­sas­to, jon­ne ryh­mä luo­vut­ti teks­teis­tään koos­tet­tu­ja julis­tei­ta sekä teks­ti­vih­ko­sia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus