Tilas­to­kes­kuk­sen ennak­ko­tie­dot: Ii on muuttovoittokunta

Iin kunta on kerännyt kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana muuttovoittoa.

Iin kun­ta on kerän­nyt kah­den ensim­mäi­sen vuo­si­nel­jän­nek­sen aika­na mal­til­lis­ta muut­to­voit­toa. Koko­nai­suu­des­saan Iin väki­lu­ku on alku­vuon­na kas­va­nut kun­tien väli­sen net­to­muu­ton ja net­to­siir­to­lai­suu­den seu­rauk­se­na 63 uudel­la asukkaalla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus