Oulus­sa suun­na­taan kat­se eteenpäin

Oulun kaupunginvaltuuston uusi puheenjohtajisto kuvassa vasemmalta lukien: Juha Hänninen kok., Risto Päkkilä kesk., ja Saija Hyvönen ps. Viime kaudella puheenjohtajistoon kuuluneet kukitettiin myös: Eeva-Maria Parkkinen, Annemari Enojärvi ps, Jukka Kolmonen kesk. ja Rauno Hekkala vas. Kuva kaupungin videotallenteesta.Oulun kaupunginvaltuuston uusi puheenjohtajisto kuvassa vasemmalta lukien: Juha Hänninen kok., Risto Päkkilä kesk., ja Saija Hyvönen ps. Viime kaudella puheenjohtajistoon kuuluneet kukitettiin myös: Eeva-Maria Parkkinen, Annemari Enojärvi ps, Jukka Kolmonen kesk. ja Rauno Hekkala vas. Kuva kaupungin videotallenteesta.

Uuden Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton istun­to­kausi käyn­nis­tyi maa­nan­tai­na hen­ki­lö­va­lin­noil­la, jot­ka nui­jit­tiin pöy­tään suju­vas­ti ja sopui­sas­ti ryh­mien ennak­koon yhdes­sä teke­män suun­ni­tel­man mukai­ses­ti. Val­tuus­ton puheen­joh­ta­jak­si valit­tiin odo­te­tus­ti vii­me kau­del­la jo teh­tä­vää hoi­ta­nut kokoo­muk­sen Juha Hän­ni­nen Oulus­ta ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jak­si hau­ki­pu­taa­lai­nen Mir­ja Veh­ka­pe­rä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus