Suo­men tuu­li­voi­ma­kun­tien ver­kos­to perustettiin

Suo­men tuu­li­voi­ma­kun­tien ver­kos­to perus­tet­tiin kun­ta­mark­ki­noi­den yhtey­des­sä 14.9. kuu­den­tois­ta kun­nan­joh­ta­jan voi­min. Ver­kos­ton yhtei­se­nä tavoit­tee­na on tuu­li­voi­ma­kun­tien yhtei­sen edun­val­von­nan lisäk­si jakaa kun­tien osaa­mis­ta ja hyviä käy­tän­tö­jä, oikais­ta vää­riä usko­muk­sia sekä myös edis­tää rat­kai­su­ja, jot­ta tuu­li­voi­main­ves­toin­nit sijoit­tui­si­vat tasai­sem­min Suo­mes­sa. Suo­mes­sa on noin sata kun­taa ja kau­pun­kia, jois­sa on tuu­li­voi­maa. Suu­rin osa voi­ma­lois­ta sijait­see Poh­jois-Poh­jan­maal­la, Lapis­sa, Poh­jan­maal­la ja Etelä-Pohjanmaalla.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus