Simo on Suo­men tuu­li­voi­mai­sin kun­ta, Ii tilas­tos­sa seitsemäs

Kala­jo­ki menet­ti Suo­men tuu­li­voi­mai­sim­man kun­nan tit­te­lin Lapin maa­kun­nan puo­lel­la sijait­se­van Simon har­pa­tes­sa sen ohi voi­ma­loi­den mää­räs­sä. Poh­jois-Poh­jan­maa on maa­kun­nis­ta tuu­li­voi­mai­sin. Siel­lä on 37 pro­sent­tia koko maan tuulivoimakapasiteetista.

Kun­nit­tain tar­kas­tel­tu­na toi­sek­si ja kol­man­nek­si eni­ten tuu­li­voi­maa on Kala­joel­la ja Raa­hes­sa, ja ne kirit­tä­vät­kin Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­tar­kas­te­lun kär­keen tuu­li­voi­man mää­rän osal­ta. Ii löy­tyy lis­tan sijal­ta seit­se­män, kun mit­ta­ri­na on kuma­la­tii­vi­nen tuu­li­voi­man tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­ti. Aiem­min mai­nit­tu­jen lisäk­si Iin edel­lä ovat myös När­piö, Pyhä­jo­ki ja Pyhän­tä. Taka­na tule­vat Haa­pa­jär­vi, Pori ja Kristiinankaupunki.

Suo­mes­sa on yhteen­sä 962 tuu­li­voi­ma­laa. Nii­den yhteen­las­ket­tu teho on 3257 MW. Suo­men tuu­li­voi­ma­ka­pa­si­tee­tis­ta 6,4 pro­sent­tia sijait­see Kala­joel­la (64 voi­ma­laa, 208 MW) ja 6 pro­sent­tia Raa­hes­sa (62 voi­ma­laa, 197 MW). Poh­jois-Poh­jan­maa pitää­kin tuke­vas­ti ykkös­si­jaa maa­kun­ta­tar­kas­te­lus­sa 37 pro­sen­tin osuu­del­laan. Iin kumu­la­tii­vi­nen kapa­si­teet­ti on 140 MV:n tie­tä­mil­lä. Vuon­na 2021 val­mis­tu­neen tuo­tan­to­ka­pa­si­tee­tin mukaan Ii ei yllä vii­den kärkeen.

Maa­kun­nis­ta toi­sek­si eni­ten tuu­li­voi­maa on Lapis­sa, mis­sä sijait­see 17 pro­sent­tia Suo­men tuu­li­voi­ma­lois­ta. Tuu­li­voi­mai­sim­mas­sa kun­nas­sa, Simos­sa, tuu­li­voi­ma­loi­ta on Kala­joen tapaan 64 kap­pa­let­ta, mut­ta nii­den yhteen­las­ket­tu teho on perä­ti 280 MW.

– Simos­sa ja Kala­joel­la voi­ma­loi­ta on mää­räl­li­ses­ti yhtä pal­jon, mut­ta tehoa eli megawat­te­ja tar­kas­tel­les­sa ero on sel­keä. Täs­tä voi hah­mot­taa tuu­li­voi­ma­loi­den tek­ni­sen kehi­tyk­sen val­ta­vaa nopeut­ta. Kala­joen voi­ma­lat­kaan eivät ole ikä­lop­pu­ja, mut­ta sil­ti uusim­man tek­no­lo­gian voi­ma­lat ovat huo­mat­ta­vas­ti tehok­kaam­pia,” sanoo Suo­men Tuu­li­voi­mayh­dis­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Anni Mik­ko­nen.

Hänen mukaan­sa nykyi­siä tuu­li­voi­ma­loi­ta, jot­ka ovat aiem­pia kor­keam­pia ja pidem­pi­la­pai­sia, voi­daan raken­taa paik­koi­hin, jot­ka eivät oli­si kym­me­nen vuot­ta sit­ten olleet kan­nat­ta­via aluei­ta tuulivoimatuotannolle.

Suu­rim­man kakun kumu­la­tii­vi­ses­ta kapa­si­tee­tis­ta Suo­mes­sa omis­ta­vat yksit­täi­sis­tä omis­ta­jis­ta Exi­lion Tuu­li Ky, Taa­le­ri Ener­gia Fund Mana­ge­ment Oy ja Gigawat­ti. 59 pro­sent­tia tuu­li­voi­man omis­tuk­ses­ta on kotimaista.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.