Raju ulos­ajo Oijär­ven­tiel­lä

Vaikka ajoneuvo törmäsi puihin ja ruttaantui pahoin etenkin keulasta, selvisivät kuljettaja ja hänen mukanaan ollut koira ilmeisen vähin vammoin.Vaikka ajoneuvo törmäsi puihin ja ruttaantui pahoin etenkin keulasta, selvisivät kuljettaja ja hänen mukanaan ollut koira ilmeisen vähin vammoin.

Hätä­kes­kus sai kes­ki­viik­ko­na hie­man ilta­kah­dek­san jäl­keen ilmoi­tuk­sen Iin Oijär­ven­tiel­lä Väli-Olha­vas­sa tapah­tu­nees­ta hen­ki­lö­au­ton ulos­ajos­ta. Far­ma­ri­mal­li­nen hen­ki­lö­au­to oli tulos­sa Oijär­ven suun­nal­ta, kun se oikeal­le kaar­tu­vas­sa mut­kas­sa ajau­tui meno­suun­nas­saan tien vasem­mal­le puo­lel­le ojaan. Men­nes­sään auto kat­koi tien vie­rel­lä kas­va­nei­ta pui­ta, ja ajo­neu­vo romut­tui pahoin. Tie oli tapah­tu­ma­pai­kal­la kui­va ja kelio­lot nor­maa­lit.

Autoa kul­jet­ti kes­ki-ikäi­nen mies, jol­la oli muka­naan koi­ra. Pelas­tus­lai­tok­sen ja ensi­hoi­don saa­pues­sa pai­kal­le oli­vat molem­mat jo pääs­seet omin avuin ulos autos­ta, eikä onnet­to­muu­des­ta koi­tu­nut estet­tä muul­le lii­ken­teel­le. Iin paloa­se­man apu­lais­pa­lo­pääl­lik­kö Ant­ti Han­hi­ne­van mukaan pelas­tus­lai­tok­sen teh­tä­väk­si jäi­kin onnet­to­muus­pai­kal­la lähin­nä romut­tu­neen auton tar­kis­ta­mi­nen nes­te­vuo­to­jen varal­ta.

Pai­kal­le saa­pu­neen polii­si­par­tion alko­met­riin onnet­to­muusau­ton kul­jet­ta­ja puhal­si tör­keän rat­ti­juo­pu­muk­sen rajan ylit­tä­vän luke­man, joten hän­tä epäil­lään tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta sekä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta.

Sai­raan­kul­je­tus vei mie­hen vie­lä sai­raa­laan tar­kas­tet­ta­vak­si.