Pois­to­teks­tii­li kier­toon Iissä

Kier­to­kaa­ri on aloit­ta­nut pois­to­teks­tii­lin keräyk­sen Iis­sä. Keräys­paik­ka­na toi­mii Las­ten­vaat­tei­den Second Hand Shop Mii­ma, jon­ne on tuo­tu teks­tii­lin keräysrullakoita.

Keräys­rul­lak­koon voi vie­dä pois­to­teks­tii­le­jä tii­viis­ti sul­jet­tuun muo­vi­pus­siin pakat­tui­na. Suo­si­tel­tu mää­rä ker­ral­la vie­tä­väk­si on 1–4 pus­sia tekstiilejä. 

Keä­ryk­seen ote­taan vain pes­ty­jä ja kui­via vaat­tei­ta sekä kodin­teks­tii­le­jä. Pois­to­teks­tii­li­ke­räyk­seen ei siis saa vie­dä alus­vaat­tei­ta, suk­kia, peh­mo­le­lu­ja, tyy­ny­jä, mat­to­ja tai peit­to­ja. Myös likai­set, kos­teat, hai­se­vat tai teks­tii­li­tu­ho­lai­sia sisäl­tä­vät teks­tii­lit kuu­lu­vat polt­to­kel­poi­seen jätteeseen.