Pak­ka­nen ei hidas­ta­nut kuutamohiihtäjiä

Yli-Olha­vas­sa hiih­det­tiin tiis­tai-ilta­na jo perin­teek­si muo­dos­tu­nut kuu­ta­mo­hiih­to. Iltaa myö­ten kiris­ty­nyt pak­ka­nen ei kar­kot­ta­nut kaik­kia hiih­tä­jiä, ja tun­nel­mal­li­ses­ti ulko­tu­lil­la valais­tul­le rei­til­le saa­pui­kin noin 40 hiih­tä­jää ja kävelijää.

Olha­van seu­dun kehit­tä­mi­syh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Kir­si­ma­ria Pako­nen ker­too, että kuu­ta­mo­hiih­to kerä­si jäl­leen osal­lis­tu­jien kes­kuu­des­ta posi­tii­vis­ta palau­tet­ta. Osa ei oli­si malt­ta­nut pois­tua täy­den­kuun valai­se­mal­ta ladul­ta ollenkaan.

– Tämä on myös tosi muka­va tapah­tu­ma jär­jes­tää, kun tie­tää, että ladul­la on oikeas­ti iha­na tun­nel­ma ja ihmi­set ovat hyväl­lä mie­lel­lä. Iso kii­tos kuu­luu Olha­van­seu­dun kelk­kai­li­joil­le, jos­ta muu­ta­ma teki tam­mi­kuus­ta asti latu­poh­jaa tapah­tu­maa var­ten, Pako­nen toteaa.

Pako­sen mukaan kuu­ta­mo­hiih­toa on tar­koi­tus jär­jes­tää myös tulevaisuudessa.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.