Ulos­ajo Yli-Iis­sä – vaka­vil­ta vahin­goil­ta vältyttiin

Tiis­tai­na Yli-Iis­sä Kar­ja­lan­tiel­lä tapah­tui ulos­ajo kel­lo 11 aikoi­hin. Paket­ti­au­to suis­tui ulos tiel­tä ja pää­tyi katol­leen ojan taak­se. Onnet­to­muus­paik­ka sijait­see noin vii­den kilo­met­rin pääs­sä Yli-Iin kes­kus­tas­ta Iin suuntaan.

Onnet­to­muu­des­sa osal­li­si­na oli kak­si van­hem­paa hen­ki­löä sekä koi­ra, mut­ta kukaan ei louk­kaan­tu­nut tilan­tees­sa vaka­vas­ti. Ensi­hoi­don tar­kas­tuk­sen jäl­keen osal­li­set jat­koi­vat mat­kaan­sa omal­la kyy­dil­lä terveysasemalle.

Onnet­to­muus­ajo­neu­von hinaus kuu­luu omis­ta­jan hoi­det­ta­vak­si, joten auto on vie­lä tilan­ne­pai­kal­la ojas­sa. Auto on mer­kit­ty palo­kun­nan huomionauhalla.