Päi­vää paloa­se­mal­la ehdit­tiin odot­taa

“Näkyy­kö paloau­to­ja pihal­la, ja kos­ka sin­ne pää­see taas nii­tä kat­so­maan”, oli pie­ni Tomi-poi­ka ehti­nyt kysyä jo moneen ker­taan paloa­se­man ohi kul­jet­taes­sa ennen kuin Palo­tur­val­li­suus­vii­kon aloit­ta­nut Päi­vä paloa­se­mal­la -tapah­tu­ma vih­doin koit­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus