Olha­vas­ta ilmes­tyi kylä­kir­ja

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Olha­va­lais­syn­tyi­nen Heik­ki Lah­den­pe­rä on kir­joit­ta­nut kir­jan koti­ky­läs­tään. – Kiin­nos­tuk­se­ni Olha­van his­to­ri­aan herä­si isä­ni kuo­le­man jäl­keen 2000-luvun alus­sa, jol­loin aloi­tin tie­to­jen kerää­mi­sen. Tutus­tuin Olha­van Lah­den­pe­räs­sä asu­vaan Pek­ka Juuso­laan, jol­ta olen saa­nut pal­jon hänen maa­kun­ta- ja kan­sal­li­sar­kis­tois­ta sekä kir­kon­kir­jois­ta hake­maa tie­tout­ta. Kir­jan alus­sa on yleis­his­to­ri­aa Olha­van kyläs­tä. Seu­raa­vak­si sii­nä käy­dään läpi kylän asuk­kai­ta talo­jen ja…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus